برق آوران

You are here لیست قیمت > لیست قیمتهای محصولات اعلام حریق آریاک
فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

ليست قيمت محصولات اعلام حريق آرياک

ليست قيمت محصولات اعلام حريق آرياک از تاريخ 92/01/18
شرح کالا قيمت واحد
مرکزکنترل تک زون ACT 2270000
مرکزکنترل 2زون ACT 2470000
مرکزکنترل4زونACT 2650000
مرکزکنترل6زونACT 2830000
مرکزکنترل8 زونACT 3250000
مرکزکنترل10زونACT 3430000
مرکزکنترل12زونACT 3610000
مرکزکنترل14زونACT 3790000
مرکزکنترل16زونACT 5600000
مرکزکنترل20زونACT 6000000
مرکزکنترل24زونACT 64000000
مرکزکنترل28زونACT 68000000
پايه دتکتور ADB 35000
دتکتوردود يونيزه24 ولت با پايه ASD_24 500000
دتکتوردود فتوالکتريک24 ولت با پايه APD_24 245000
دتکتوردود فتوالکتريک 48 ولت رله داربا پايه APD_48R 400000
دتکتورحرارت ثابت 24 ولت با پايه AFH_12R 150000
دتکتورحرارت ثابت 12 ولت رله داربا پايه AFH_12R سفارشي 300000
دتکتورحرارت ثابت 24 ولت رله داربا پايه AFH_24R سفارشي 300000
دتکتور حرارت ثابت 48 ولت رله دار 45 درجه با پايه AFH_48R سفارشي 300000
دتکتورگاز24 ولت با پايه AGD_24 700000
دتکتورگاز 12 ولت موضعي AGZ_22OB سفارشي 1030000
دتکتورگاز 220 ولت موضعي باطري دار AGZ_22OB 1050000
شستي معمولي قرمز ACP_NO 80000
شستي چراغ دار پالسي قرمز ACP_P 95000
آژير پيزو 24 ولت قرمز APS_24 110000
آژير پيزو220 ولت قرمز APS_220 130000
چراغ ريموت سردر اعلام حريق مدل آريا-ARIA 70000
دتکتور دود فتو الکتريک 12 ولت رله دار با پايه APD_12R سفارشي 400000
Joomlart

نظرسنجی

نظر شما درباره کیفیت محصولات ما چیست ؟

نتایج

ورود کاربران