برق آوران

You are here لیست قیمت > لیست قیمت c-tec,apollo
فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

لیست قیمت آپلو و سیتک انگلستان


ردیف نـــــام  کـــــالا قـیـمـت – ریال
1 دتکتور دودی اپتیکال باپایه Apolloانگلستان مدل S65/ORBIS دارای استاندارد LPCB 410.000
2 دتکتور حرارتی باپایه Apollo انگلستان مدل  S65/ORBIS دارای استاندارد LPCB 390.000
3 دتکتور دودی حرارتی MULTI SENSOR COMBINE  مدل ORBIS دارای استاندارد LPCB 650.000
4

شستی اعلام حریق C-TEC انگلستان بشکن دارای استاندارد LPCB و تائیدیه آتش نشانی

280.000
5

شستی اعلام حریق C-TEC انگلستان نشکن دارای استاندارد LPCB و تائیدیه آتش نشانی

280.000
6 آژیر اعلام حریق پایه کوتاه Klaxon انگلستان دارای استاندارد LPCB مدل PSS-0003
650.000
7 آژیر اعلام حریق پایه بلند Klaxon انگلستان دارای استاندارد LPCB مدل PSS-0020 700.000
8 استروب لایت پایه کوتاه Klaxon انگلستان مدل PSB-0009 مدل PSB-0017 650.000
9 استروب لایت پایه بلنـــد Klaxon انگلستان  مدل PSB-0017 700.000
10 استروب + آژیر پایه کوتاه COMBINE  دارای استادارد  LPCB و تاییدیه آتش نشانی مدل PSC-0013
1.500.000
11 استروب + آژیر پایه بلنـــد COMBINE  دارای استادارد LPCB و تاییدیه آتش نشانی مدل PSC_0002
1.550.000
12 چراغ ریموت APOLLO / LED 190.000
13 کارت 4 زون برای افزایش پانل

2.700.000

14 کنترل پانل  تک زون C-TEC انگلستــان FP  دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری 5.700.000
15 کنترل پانل  2 زون  C-TEC انگلستــان FP    دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری 6.500.000
16 کنترل پانل  4  مداری C-TEC انگلستان CFP   دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری 6.800.000
17 کنترل پانـل  8 مداری C-TEC انگلستان CFP   دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری 7.000.000
18 کنترل پانل 12 مداری C-TEC انگلستان MFP  دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری 13.500.000
19 کنترل پانل 16 مداری C-TEC انگلستان MFP  دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری 19.000.000
20 کنترل پانل 20 مداری C-TEC انگلستان MFP  دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری 21.600.000
21 کنترل پانل 24 مداری C-TEC انگلستان MFP  دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری 24.500.000
22 کنترل پانل 28 مداری C-TEC انگلستان MFP  دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری 27.500.000
23 گاز دتکتور شهری ترکیه ای 900.000
24 کنترل پانل 1+3 ( اعلام و اطفاء) ساخت کمپانی C-TEC انگلستان 14.000.000
25 بیم دتکتور  ساخت کمپانی fire fithing انگلستان مدلfire ray 5000 با پوشش دهی 100 متر 21.000.000
Joomlart

نظرسنجی

نظر شما درباره کیفیت محصولات ما چیست ؟

نتایج

ورود کاربران